FOLLOW US


MONO: Yoda

MONO Photo
Chitarrista

Vero Nome:

Hideki Suematsu


Data di Nascita:

?


Luogo di Nascita:

?


Gruppo Sanguigno:

?


Band:

MONO (2000-)