FOLLOW US


AQUA5: Single

21/11/2007 TIME TO LOVE (CD)
TIME TO LOVE (CD) Cover 1. TIME TO LOVE
2. TIME TO LOVE (Ballad Version)
3. TIME TO LOVE (Instrumental)
4. TIME TO LOVE (Ballad Version) (Instrumental)

21/11/2007 TIME TO LOVE (CD+DVD)
TIME TO LOVE (CD+DVD) Cover 1. TIME TO LOVE
2. TIME TO LOVE (Ballad Version)
3. TIME TO LOVE (Instrumental)
4. TIME TO LOVE (Ballad Version) (Instrumental)
DVD:
1. TIME TO LOVE (PV)

27/8/2008 AQUA FEEL AQUA SOUL (CD)
AQUA FEEL AQUA SOUL (CD) Cover 1. AQUA FEEL AQUA SOUL
2. You are my precious
3. Kotoba ni Dekinai (言葉にできない)
4. AQUA FEEL AQUA SOUL (Instrumental)
5. You are my precious (Instrumental)
6. Kotoba ni Dekinai (言葉にできない) (Instrumental)

27/8/2008 AQUA FEEL AQUA SOUL (CD+DVD)
AQUA FEEL AQUA SOUL (CD+DVD) Cover 1. AQUA FEEL AQUA SOUL
2. You are my precious
3. Kotoba ni Dekinai (言葉にできない)
4. AQUA FEEL AQUA SOUL (Instrumental)
5. You are my precious (Instrumental)
6. Kotoba ni Dekinai (言葉にできない) (Instrumental)
DVD:
1. Recording offshot
2. Interviews

17/12/2008 Shirayuki (シラユキ) (CD)
Shirayuki (シラユキ) (CD) Cover 1. Shirayuki (シラユキ)
2. Mystery & Rhapsody (ミステリー&ラプソディー)
3. Saigo no Iiwake (最後の言い訳)
4. Shirayuki (シラユキ) (Instrumental)
5. Mystery & Rhapsody (ミステリー&ラプソディー) (Instrumental)
6. Saigo no Iiwake (最後の言い訳) (Instrumental)

17/12/2008 Shirayuki (シラユキ) (CD+DVD)
Shirayuki (シラユキ) (CD+DVD) Cover 1. Shirayuki (シラユキ)
2. Mystery & Rhapsody (ミステリー&ラプソディー)
3. Saigo no Iiwake (最後の言い訳)
4. Shirayuki (シラユキ) (Instrumental)
5. Mystery & Rhapsody (ミステリー&ラプソディー) (Instrumental)
6. Saigo no Iiwake (最後の言い訳) (Instrumental)
DVD:
1. Recording Offshot
2. Jacket Shooting Making Video