FOLLOW US


Broken Doll: Single

17/7/2013 Samishikunanka Nai (Digital)
Samishikunanka Nai (Digital) Cover 1. Samishikunanka Nai

14/3/2014 Iikodenante Irarenai (いい子でなんていられない) (Digital)
Iikodenante Irarenai  (いい子でなんていられない) (Digital) Cover 1. Iikodenante Irarenai (いい子でなんていられない)

5/5/2014 I Miss You (Digital)
I Miss You (Digital) Cover 1. I Miss You