FOLLOW US


°C-ute: Gamusha LIFE (MV)

Chou HAPPY SONG
Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shitemita


Watch on Youtube


Per la prima volta in: