FOLLOW US


Juice=Juice: Single

3/4/2013 Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね)
Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) Cover 1. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (Instrumental)

8/5/2013 Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる)
Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) Cover 1. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる)
2. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (Instrumental)

11/9/2013 Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD)
Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD) Cover 1. Romance no Tochuu (ロマンスの途中)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT)
3. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT)
4. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (Instrumental)
5. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
6. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)

11/9/2013 Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD A)
Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD A) Cover 1. Romance no Tochuu (ロマンスの途中)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT)
3. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT)
4. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (Instrumental)
5. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
6. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
DVD:
1. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (PV)
2. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (PV Dance Shot Ver.)

11/9/2013 Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD B)
Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD B) Cover 1. Romance no Tochuu (ロマンスの途中)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT)
3. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT)
4. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (Instrumental)
5. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
6. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
DVD:
1. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (PV)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (PV Dance Shot Ver.)

11/9/2013 Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD C)
Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD C) Cover 1. Romance no Tochuu (ロマンスの途中)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT)
3. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT)
4. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (Instrumental)
5. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
6. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
DVD:
1. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (PV)
2. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (PV Dance Shot Ver.)

11/9/2013 Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD D)
Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD D) Cover 1. Romance no Tochuu (ロマンスの途中)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT)
3. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT)
4. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (Instrumental)
5. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
6. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
DVD:
1. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (PV Close-up Ver.)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (PV Dance Shot Ver.II)

11/9/2013 Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD E)
Romance no Tochuu (ロマンスの途中) / Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) / Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (CD+DVD E) Cover 1. Romance no Tochuu (ロマンスの途中)
2. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT)
3. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT)
4. Romance no Tochuu (ロマンスの途中) (Instrumental)
5. Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (私が言う前に抱きしめなきゃね) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
6. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (Instrumental)
DVD:
1. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (PV Close-up Ver.)
2. Samidare Bijo ga Samidareru (五月雨美女がさ乱れる) (MEMORIAL EDIT) (PV Dance Shot Ver.II)

4/12/2013 Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD Regular Edition A)
Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD Regular Edition A) Cover 1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中)
3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (Instrumental)
4. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (Instrumental)

4/12/2013 Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD Regular Edition B)
Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD Regular Edition B) Cover 1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中)
3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (Instrumental)
4. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (Instrumental)

4/12/2013 Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD Limited Edition)
Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD Limited Edition) Cover 1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中)
3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (Instrumental)
4. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (Instrumental)

4/12/2013 Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD+DVD A)
Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD+DVD A) Cover 1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中)
3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (Instrumental)
4. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (Instrumental)
DVD:
1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (PV)
2. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (PV Dance Shot ver.)

4/12/2013 Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD+DVD B)
Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD+DVD B) Cover 1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中)
3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (Instrumental)
4. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (Instrumental)
DVD:
1. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (PV)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (PV Group Shot ver.)

4/12/2013 Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD+DVD C)
Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) / Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (CD+DVD C) Cover 1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中)
3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (Instrumental)
4. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (Instrumental)
DVD:
1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (イジワルしないで 抱きしめてよ) (PV Close-up ver.)
2. Hajimete wo Keikenchuu (初めてを経験中) (PV Close-up ver.)
3. Making of

19/3/2014 Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD Regular Edition A)
Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD Regular Edition A) Cover 1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS)
2. Arekore Shitai! (アレコレしたい!)
3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (Instrumental)
4. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (Instrumental)

19/3/2014 Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD Regular Edition B)
Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD Regular Edition B) Cover 1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS)
2. Arekore Shitai! (アレコレしたい!)
3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (Instrumental)
4. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (Instrumental)

19/3/2014 Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD+DVD A)
Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD+DVD A) Cover 1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS)
2. Arekore Shitai! (アレコレしたい!)
3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (Instrumental)
4. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (Instrumental)
DVD:
1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (PV)
2. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (PV Dance Shot Ver.)

19/3/2014 Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD+DVD B)
Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD+DVD B) Cover 1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS)
2. Arekore Shitai! (アレコレしたい!)
3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (Instrumental)
4. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (Instrumental)
DVD:
1. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (PV)
2. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (PV Dance Shot Ver.)

19/3/2014 Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD+DVD C)
Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (CD+DVD C) Cover 1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS)
2. Arekore Shitai! (アレコレしたい!)
3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (Instrumental)
4. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (Instrumental)
DVD:
1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) (PV Close-up Ver.)
2. Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (PV Close-up Ver.)
3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (裸の裸の裸のKISS) / Arekore Shitai! (アレコレしたい!) (Jacket and MV Photography Making & Off-shot Movie)

30/7/2014 Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD A)
Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD A) Cover 1. Black Butterfly (ブラックバタフライ)
2. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて)
3. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Instrumental)
4. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Instrumental)

30/7/2014 Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD B)
Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD B) Cover 1. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて)
2. Black Butterfly (ブラックバタフライ)
3. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Instrumental)
4. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Instrumental)

30/7/2014 Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD A)
Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD A) Cover 1. Black Butterfly (ブラックバタフライ)
2. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて)
3. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Instrumental)
4. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Instrumental)
DVD:
1. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (PV)

30/7/2014 Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD B)
Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD B) Cover 1. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて)
2. Black Butterfly (ブラックバタフライ)
3. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Instrumental)
4. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Instrumental)
DVD:
1. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (PV)

30/7/2014 Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD C)
Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD C) Cover 1. Black Butterfly (ブラックバタフライ)
2. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて)
3. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Instrumental)
4. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Instrumental)
DVD:
1. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Dance Shot ver.)
2. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Jacket & MV Making, Off-shot)

30/7/2014 Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD D)
Black Butterfly (ブラックバタフライ) / Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (CD+DVD D) Cover 1. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて)
2. Black Butterfly (ブラックバタフライ)
3. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Instrumental)
4. Black Butterfly (ブラックバタフライ) (Instrumental)
DVD:
1. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Dance Shot ver.)
2. Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) (Jacket & MV Making, Off-shot)

1/10/2014 Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD A)
Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD A) Cover 1. Senobi (背伸び)
2. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は)
3. Senobi (背伸び) (Instrumental)
4. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (Instrumental)

1/10/2014 Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD B)
Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD B) Cover 1. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は)
2. Senobi (背伸び)
3. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (Instrumental)
4. Senobi (背伸び) (Instrumental)

1/10/2014 Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD A)
Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD A) Cover 1. Senobi (背伸び)
2. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は)
3. Senobi (背伸び) (Instrumental)
4. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (Instrumental)
DVD:
1. Senobi (背伸び) (PV)

1/10/2014 Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD B)
Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD B) Cover 1. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は)
2. Senobi (背伸び)
3. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (Instrumental)
4. Senobi (背伸び) (Instrumental)
DVD:
1. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (PV)

1/10/2014 Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD C)
Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD C) Cover 1. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は)
2. Senobi (背伸び)
3. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (Instrumental)
4. Senobi (背伸び) (Instrumental)
DVD:
1. Senobi (背伸び) (PV Dance Shot Ver.)
2. Senobi (背伸び) (Jacket & MV Making, Off-shot)

1/10/2014 Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD D)
Senobi (背伸び) / Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (CD+DVD D) Cover 1. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は)
2. Senobi (背伸び)
3. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (Instrumental)
4. Senobi (背伸び) (Instrumental)
DVD:
1. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (PV Dance Shot Ver.)
2. Date ja Nai yo Uchi no Jinsei wa (伊達じゃないよ うちの人生は) (Jacket & MV Making, Off-shot)

8/4/2015 Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD A)
Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD A) Cover 1. Wonderful World
2. Ca va ? Ca va ?
3. Wonderful World (Instrumental)
4. Ca va ? Ca va ? (Instrumental)

8/4/2015 Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD B)
Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD B) Cover 1. Ca va ? Ca va ?
2. Wonderful World
3. Ca va ? Ca va ? (Instrumental)
4. Wonderful World (Instrumental)

8/4/2015 Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD A)
Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD A) Cover 1. Wonderful World
2. Ca va ? Ca va ?
3. Wonderful World (Instrumental)
4. Ca va ? Ca va ? (Instrumental)
DVD:
1. Wonderful World (PV)

8/4/2015 Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD B)
Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD B) Cover 1. Ca va ? Ca va ?
2. Wonderful World
3. Ca va ? Ca va ? (Instrumental)
4. Wonderful World (Instrumental)
DVD:
1. Ca va ? Ca va ? (PV)

8/4/2015 Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD C)
Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD C) Cover 1. Wonderful World
2. Ca va ? Ca va ?
3. Wonderful World (Instrumental)
4. Ca va ? Ca va ? (Instrumental)
DVD:
1. Wonderful World (PV Dance Shot Ver.)
2. Wonderful World (Jacket · MV shooting Making & Off Shot Video)

8/4/2015 Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD D)
Wonderful World / Ca va ? Ca va ? (CD+DVD D) Cover 1. Ca va ? Ca va ?
2. Wonderful World
3. Ca va ? Ca va ? (Instrumental)
4. Wonderful World (Instrumental)
DVD:
1. Ca va ? Ca va ? (PV Dance Shot Ver.)
2. Ca va ? Ca va ? (Jacket · MV shooting Making & Off Shot Video)

3/2/2016 Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD A)
Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD A) Cover 1. Next is you!
2. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない)
3. Next is you! (Instrumental)
4. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (Instrumental)

3/2/2016 Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD B)
Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD B) Cover 1. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない)
2. Next is you!
3. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (Instrumental)
4. Next is you! (Instrumental)

3/2/2016 Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD A)
Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD A) Cover 1. Next is you!
2. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない)
3. Next is you! (Instrumental)
4. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (Instrumental)
DVD:
1. Next is you!(PV)

3/2/2016 Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD B)
Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD B) Cover 1. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない)
2. Next is you!
3. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (Instrumental)
4. Next is you! (Instrumental)
DVD:
1. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (PV)

3/2/2016 Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD C)
Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD C) Cover 1. Next is you!
2. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない)
3. Next is you! (Instrumental)
4. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (Instrumental)
DVD:
1. Next is you! (PV Dance Shot ver.)

3/2/2016 Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD D)
Next is you! / Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (CD+DVD D) Cover 1. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない)
2. Next is you!
3. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (Instrumental)
4. Next is you! (Instrumental)
DVD:
1. Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai (カラダだけが大人になったんじゃない) (PV Dance Shot ver.)

2/3/2016 Otona no Jijou (大人の事情) (Digital)
Otona no Jijou (大人の事情) (Digital) Cover 1. Otona no Jijou (大人の事情)

26/10/2016 Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD A)
Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD A) Cover 1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~)
2. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!)
3. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう)
4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) (Instrumental)
5. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!) (Instrumental)
6. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (Instrumental)

26/10/2016 Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD B)
Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD B) Cover 1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~)
2. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!)
3. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう)
4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) (Instrumental)
5. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!) (Instrumental)
6. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (Instrumental)

26/10/2016 Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD C)
Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD C) Cover 1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~)
2. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!)
3. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう)
4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) (Instrumental)
5. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!) (Instrumental)
6. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (Instrumental)

26/10/2016 Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD+DVD A)
Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD+DVD A) Cover 1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~)
2. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!)
3. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう)
4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) (Instrumental)
5. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!) (Instrumental)
6. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (Instrumental)
DVD:
1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) (PV)

26/10/2016 Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD+DVD B)
Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD+DVD B) Cover 1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~)
2. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!)
3. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう)
4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) (Instrumental)
5. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!) (Instrumental)
6. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (Instrumental)
DVD:
1. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!) (PV)

26/10/2016 Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD+DVD C)
Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) / KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!! ) / Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (CD+DVD C) Cover 1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~)
2. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!)
3. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう)
4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Dream Road~心が躍り出してる~) (Instrumental)
5. KEEP ON Joshou Shikou!! (KEEP ON 上昇志向!!) (Instrumental)
6. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (Instrumental)
DVD:
1. Ashita Yarou wa Bakayarou (明日やろうはバカやろう) (PV)

26/4/2017 Jidanda Dance (地団駄ダンス) / Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD A)
Jidanda Dance (地団駄ダンス) /  Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD A) Cover 1. Jidanda Dance (地団駄ダンス)
2. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ)
3. Jidanda Dance (地団駄ダンス) (Instrumental)
4. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (Instrumental)

26/4/2017 Jidanda Dance (地団駄ダンス) / Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD B)
Jidanda Dance (地団駄ダンス) /  Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD B) Cover 1. Jidanda Dance (地団駄ダンス)
2. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ)
3. Jidanda Dance (地団駄ダンス) (Instrumental)
4. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (Instrumental)

26/4/2017 Jidanda Dance (地団駄ダンス) / Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD+DVD A)
Jidanda Dance (地団駄ダンス) /  Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD+DVD A) Cover 1. Jidanda Dance (地団駄ダンス)
2. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ)
3. Jidanda Dance (地団駄ダンス) (Instrumental)
4. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (Instrumental)
DVD:
1. Jidanda Dance (地団駄ダンス) (PV)

26/4/2017 Jidanda Dance (地団駄ダンス) / Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD+DVD B)
Jidanda Dance (地団駄ダンス) /  Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD+DVD B) Cover 1. Jidanda Dance (地団駄ダンス)
2. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ)
3. Jidanda Dance (地団駄ダンス) (Instrumental)
4. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (Instrumental)
DVD:
1. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (PV)

26/4/2017 Jidanda Dance (地団駄ダンス) / Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD+DVD SP Edition)
Jidanda Dance (地団駄ダンス) /  Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (CD+DVD SP Edition) Cover 1. Jidanda Dance (地団駄ダンス)
2. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ)
3. Jidanda Dance (地団駄ダンス) (Instrumental)
4. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (Instrumental)
DVD:
1. Jidanda Dance (地団駄ダンス) (PV Dance Shot ver.)
2. Feel! Kanjiru yo (Feel!感じるよ) (PV Dance Shot ver.)

19/5/2017 Goal ~Ashita wa Acchi da yo~ (Goal ~明日はあっちだよ~) (Digital)
Goal ~Ashita wa Acchi da yo~ (Goal ~明日はあっちだよ~) (Digital) Cover 1. Goal ~Ashita wa Acchi da yo~ (Goal ~明日はあっちだよ~)

16/6/2017 Jouro (如雨露) (Digital)
Jouro (如雨露) (Digital) Cover 1. Jouro (如雨露)

2/8/2017 Fiesta! Fiesta! (Digital)
Fiesta! Fiesta! (Digital) Cover 1. Fiesta! Fiesta!

23/8/2017 Fiesta! Fiesta! (Digital Single)
Fiesta! Fiesta! (Digital Single) Cover 1. Fiesta! Fiesta!
2. Wonderful World (English Ver.)
3. Fiesta! Fiesta! (Instrumental)

18/4/2018 SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD A)
SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD A) Cover 1. SEXY SEXY
2. Naite Ii yo (泣いていいよ)
3. Vivid Midnight
4. SEXY SEXY (Instrumental)
5. Naite Ii yo (泣いていいよ) (Instrumental)
6. Vivid Midnight (Instrumental)

18/4/2018 SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD B)
SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD B) Cover 1. SEXY SEXY
2. Naite Ii yo (泣いていいよ)
3. Vivid Midnight
4. SEXY SEXY (Instrumental)
5. Naite Ii yo (泣いていいよ) (Instrumental)
6. Vivid Midnight (Instrumental)

18/4/2018 SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD C)
SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD C) Cover 1. SEXY SEXY
2. Naite Ii yo (泣いていいよ)
3. Vivid Midnight
4. SEXY SEXY (Instrumental)
5. Naite Ii yo (泣いていいよ) (Instrumental)
6. Vivid Midnight (Instrumental)

18/4/2018 SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD A)
SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD A) Cover 1. SEXY SEXY
2. Naite Ii yo (泣いていいよ)
3. Vivid Midnight
4. SEXY SEXY (Instrumental)
5. Naite Ii yo (泣いていいよ) (Instrumental)
6. Vivid Midnight (Instrumental)
DVD:
1. SEXY SEXY (PV)

18/4/2018 SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD B)
SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD B) Cover 1. SEXY SEXY
2. Naite Ii yo (泣いていいよ)
3. Vivid Midnight
4. SEXY SEXY (Instrumental)
5. Naite Ii yo (泣いていいよ) (Instrumental)
6. Vivid Midnight (Instrumental)
DVD:
1. Naite Ii yo (泣いていいよ) (PV)

18/4/2018 SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD C)
SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD C) Cover 1. SEXY SEXY
2. Naite Ii yo (泣いていいよ)
3. Vivid Midnight
4. SEXY SEXY (Instrumental)
5. Naite Ii yo (泣いていいよ) (Instrumental)
6. Vivid Midnight (Instrumental)
DVD:
1. Vivid Midnight (PV)

18/4/2018 SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD SP Edition)
SEXY SEXY / Naite Ii yo (泣いていいよ) / Vivid Midnight (CD+DVD SP Edition) Cover 1. SEXY SEXY
2. Naite Ii yo (泣いていいよ)
3. Vivid Midnight
4. SEXY SEXY (Instrumental)
5. Naite Ii yo (泣いていいよ) (Instrumental)
6. Vivid Midnight (Instrumental)
DVD:
1. SEXY SEXY (PV Dance Shot Ver.)
2. Naite Ii yo (泣いていいよ) (PV Dance Shot Ver.)
3. Vivid Midnight (PV Dance Shot Ver.)

13/2/2019 Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD B)
Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD B) Cover 1. Bitansan (微炭酸)
2. Potsurito (ポツリと)
3. Good bye & Good luck!
4. Bitansan (微炭酸) (Instrumental)
5. Potsurito (ポツリと) (Instrumental)
6. Good bye & Good luck! (Instrumental)

13/2/2019 Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD C)
Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD C) Cover 1. Bitansan (微炭酸)
2. Potsurito (ポツリと)
3. Good bye & Good luck!
4. Bitansan (微炭酸) (Instrumental)
5. Potsurito (ポツリと) (Instrumental)
6. Good bye & Good luck! (Instrumental)

13/2/2019 Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD A)
Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD A) Cover 1. Bitansan (微炭酸)
2. Potsurito (ポツリと)
3. Good bye & Good luck!
4. Bitansan (微炭酸) (Instrumental)
5. Potsurito (ポツリと) (Instrumental)
6. Good bye & Good luck! (Instrumental)
DVD:
1. Bitansan (微炭酸) (MV)

13/2/2019 Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD B)
Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD B) Cover 1. Bitansan (微炭酸)
2. Potsurito (ポツリと)
3. Good bye & Good luck!
4. Bitansan (微炭酸) (Instrumental)
5. Potsurito (ポツリと) (Instrumental)
6. Good bye & Good luck! (Instrumental)
DVD:
1. Potsurito (ポツリと) (MV)

13/2/2019 Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD C)
Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD C) Cover 1. Bitansan (微炭酸)
2. Potsurito (ポツリと)
3. Good bye & Good luck!
4. Bitansan (微炭酸) (Instrumental)
5. Potsurito (ポツリと) (Instrumental)
6. Good bye & Good luck! (Instrumental)
DVD:
1. Good bye & Good luck! (MV)

13/2/2019 Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD SP Edition)
Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD+DVD SP Edition) Cover 1. Bitansan (微炭酸)
2. Potsurito (ポツリと)
3. Good bye & Good luck!
4. Bitansan (微炭酸) (Instrumental)
5. Potsurito (ポツリと) (Instrumental)
6. Good bye & Good luck! (Instrumental)
DVD:
1. Bitansan (微炭酸) (MV Dance Shot Ver.)
2. Potsurito (ポツリと) (MV Dance Shot Ver.)
3. Good bye & Good luck! (MV Dance Shot Ver.)

13/02/2019 Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! (CD A)
Bitansan (微炭酸) / Potsurito (ポツリと) / Good bye & Good luck! Cover 1. Bitansan (微炭酸)
2. Potsurito (ポツリと)
3. Good bye & Good luck!
4. Bitansan (微炭酸) (Instrumental)
5. Potsurito (ポツリと) (Instrumental)
6. Good bye & Good luck! (Instrumental)

5/6/2019 "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD A)
"Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD A) Cover 1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?)
2. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説)
3. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (Instrumental)
4. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (Instrumental)

5/6/2019 "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD B)
"Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD B) Cover 1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?)
2. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説)
3. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (Instrumental)
4. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (Instrumental)

5/6/2019 "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD+DVD A)
"Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD+DVD A) Cover 1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?)
2. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説)
3. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (Instrumental)
4. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (Instrumental)
DVD:
1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (MV)

5/6/2019 "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD+DVD B)
"Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD+DVD B) Cover 1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?)
2. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説)
3. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (Instrumental)
4. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (Instrumental)
DVD:
1. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (MV)

5/6/2019 "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD+DVD SP Edition)
"Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD+DVD SP Edition) Cover 1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?)
2. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説)
3. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (Instrumental)
4. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (Instrumental)
DVD:
1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (MV Dance Shot ver.)
2. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (MV Dance Shot ver.)

23/10/2019 "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (CD C)
"Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) / 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) Cover 1. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?)
2. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説)
3. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (New Vocal Ver.)
4. "Hitori de Ikirare Sou" tte Sore tte Nee, Homete Iru no? (「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?) (Instrumental)
5. 25sai Eien Setsu (25歳永遠説) (Instrumental)

1/4/2020 Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD A)
Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD A) Cover 1. Pop Music (ポップミュージック)
2. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ)
3. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Symphonic Version feat. Karin)
4. Borderline
5. Pop Music (ポップミュージック) (Instrumental)
6. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (Instrumental)
7. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Instrumental)
8. Borderline (Instrumental)

1/4/2020 Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD B)
Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD B) Cover 1. Pop Music (ポップミュージック)
2. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ)
3. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Symphonic Version feat. Karin)
4. Va-Va-Voom
5. Pop Music (ポップミュージック) (Instrumental)
6. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (Instrumental)
7. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Instrumental)
8. Va-Va-Voom (Instrumental)

1/4/2020 Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD+DVD A)
Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD+DVD A) Cover 1. Pop Music (ポップミュージック)
2. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ)
3. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Symphonic Version feat. Karin)
4. Pop Music (ポップミュージック) (Instrumental)
5. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (Instrumental)
6. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Instrumental)
DVD:
1. Pop Music (ポップミュージック) (MV)

1/4/2020 Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD+DVD B)
Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD+DVD B) Cover 1. Pop Music (ポップミュージック)
2. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ)
3. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Symphonic Version feat. Karin)
4. Pop Music (ポップミュージック) (Instrumental)
5. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (Instrumental)
6. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Instrumental)
DVD:
1. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (MV)

1/4/2020 Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD+DVD C)
Pop Music (ポップミュージック) / Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (CD+DVD C) Cover 1. Pop Music (ポップミュージック)
2. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ)
3. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Symphonic Version feat. Karin)
4. Pop Music (ポップミュージック) (Instrumental)
5. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (Instrumental)
6. Tsuzuiteiku STORY (続いていくSTORY) (Instrumental)
DVD:
1. Pop Music (ポップミュージック) (MV Dance Shot Ver.)
2. Suki tte Itte yo (好きって言ってよ) (MV Dance Shot Ver.)

Altri:

12/6/2013 Ten Made Nobore! (天まで登れ!) (Hello! Pro Kenshuusei feat. Juice=Juice)
Ten Made Nobore! (天まで登れ!) (Hello! Pro Kenshuusei feat. Juice=Juice) Cover 1. Ten Made Nobore! (天まで登れ!) / Hello! Pro Kenshuusei feat. Juice=Juice
2. Ten Made Nobore! (天まで登れ!) / Juice=Juice
3. Ten Made Nobore! (天まで登れ!) (Instrumental)