FOLLOW US


Kobushi Factory: Single

2/9/2015 Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD A)
Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD A) Cover 1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン)
2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄)
3. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.))
4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) (Instrumental)
5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) (Instrumental)
6. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (Instrumental)

2/9/2015 Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD B)
Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD B) Cover 1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン)
2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄)
3. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.))
4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) (Instrumental)
5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) (Instrumental)
6. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (Instrumental)

2/9/2015 Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD C)
Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD C) Cover 1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン)
2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄)
3. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.))
4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) (Instrumental)
5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) (Instrumental)
6. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (Instrumental)

2/9/2015 Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD+DVD A)
Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD+DVD A) Cover 1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン)
2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄)
3. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.))
4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) (Instrumental)
5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) (Instrumental)
6. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (Instrumental)
DVD:
1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) (PV)

2/9/2015 Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD+DVD B)
Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD+DVD B) Cover 1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン)
2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄)
3. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.))
4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) (Instrumental)
5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) (Instrumental)
6. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (Instrumental)
DVD:
1. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) (PV)

2/9/2015 Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD+DVD C)
Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) / Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (CD+DVD C) Cover 1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン)
2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄)
3. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.))
4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (ドスコイ!ケンキョにダイタン) (Instrumental)
5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (ラーメン大好き小泉さんの唄) (Instrumental)
6. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (Instrumental)
DVD:
1. Nen ni wa Nen (Nen Iri Ver.) (念には念 (念入りVer.)) (PV)

17/2/2016 Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD A)
Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD A) Cover 1. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー )
2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進)
3. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂)
4. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) (Instrumental)
5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (Instrumental)
6. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (Instrumental)

17/2/2016 Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD B)
Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD B) Cover 1. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー )
2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進)
3. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂)
4. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) (Instrumental)
5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (Instrumental)
6. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (Instrumental)

17/2/2016 Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD C)
Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD C) Cover 1. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー )
2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進)
3. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂)
4. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) (Instrumental)
5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (Instrumental)
6. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (Instrumental)

17/2/2016 Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD+DVD A)
Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD+DVD A) Cover 1. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー)
2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進)
3. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂)
4. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー) (Instrumental)
5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (Instrumental)
6. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (Instrumental)
DVD:
1. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー) (PV)

17/2/2016 Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD+DVD B)
Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD+DVD B) Cover 1. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー)
2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進)
3. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂)
4. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー) (Instrumental)
5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (Instrumental)
6. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (Instrumental)
DVD:
1. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (PV)

17/2/2016 Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD+DVD C)
Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー ) / Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) / Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (CD+DVD C) Cover 1. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー)
2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進)
3. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂)
4. Sakura Night Fever (桜ナイトフィーバー) (Instrumental)
5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (Instrumental)
6. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (Instrumental)
DVD:
1. Osu! Kobushi Tamashii (押忍!こぶし魂) (PV)

27/7/2016 Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD A)
Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD A) Cover 1. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ)
2. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!)
3. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの)
4. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) (Instrumental)
5. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) (Instrumental)
6. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (Instrumental)

27/7/2016 Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD B)
Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD B) Cover 1. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ)
2. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!)
3. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの)
4. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) (Instrumental)
5. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) (Instrumental)
6. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (Instrumental)

27/7/2016 Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD C)
Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD C) Cover 1. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ)
2. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!)
3. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの)
4. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) (Instrumental)
5. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) (Instrumental)
6. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (Instrumental)

27/7/2016 Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD+DVD A)
Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD+DVD A) Cover 1. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ)
2. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!)
3. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの)
4. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) (Instrumental)
5. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) (Instrumental)
6. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (Instrumental)
DVD:
1. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) (PV)

27/7/2016 Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD+DVD B)
Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD+DVD B) Cover 1. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ)
2. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!)
3. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの)
4. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) (Instrumental)
5. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) (Instrumental)
6. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (Instrumental)
DVD:
1. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) (PV)

27/7/2016 Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD+DVD C)
Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) / Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) / Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (CD+DVD C) Cover 1. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ)
2. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!)
3. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの)
4. Samba! Kobushi Janeiro (サンバ!こぶしジャネイロ) (Instrumental)
5. Bacchikoi Seishun! (バッチ来い青春!) (Instrumental)
6. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (Instrumental)
DVD:
1. Ora wa Ninkimono (オラはにんきもの) (PV)

14/6/2017 Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD Regular Edition A)
Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD Regular Edition A) Cover 1. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ)
2. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ)
3. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) (Instrumental)
4. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (Instrumental)

14/6/2017 Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD Regular Edition B)
Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD Regular Edition B) Cover 1. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ)
2. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ)
3. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) (Instrumental)
4. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (Instrumental)

14/6/2017 Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD+DVD A)
Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD+DVD A) Cover 1. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ)
2. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ)
3. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) (Instrumental)
4. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (Instrumental)
DVD:
1. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) (PV)

14/6/2017 Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD+DVD B)
Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD+DVD B) Cover 1. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ)
2. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ)
3. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) (Instrumental)
4. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (Instrumental)
DVD:
1. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (PV)

14/6/2017 Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD+DVD SP Edition)
Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) / Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (CD+DVD SP Edition) Cover 1. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ)
2. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ)
3. Yami ni Nukegake (闇に抜け駆け)
4. Picchi Pichi Tomodacchi (ピッチピチトモダッチ)
5. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) (Instrumental)
6. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (Instrumental)
7. Yami ni Nukegake (闇に抜け駆け) (Instrumental)
8. Picchi Pichi Tomodacchi (ピッチピチトモダッチ) (Instrumental)
DVD:
1. Shalala! Yareru Hazu sa (シャララ!やれるはずさ) (PV Dance Shot Ver.)
2. Eejanaika Ninjanaika (エエジャナイカ ニンジャナイカ) (PV Dance Shot Ver.)

28/3/2018 Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD A)
Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD A) Cover 1. Korekara da! (これからだ!)
2. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ)
3. Korekara da! (これからだ!) (Instrumental)
4. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (Instrumental)

28/3/2018 Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD B)
Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD B) Cover 1. Korekara da! (これからだ!)
2. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ)
3. Korekara da! (これからだ!) (Instrumental)
4. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (Instrumental)

28/3/2018 Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD+DVD A)
Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD+DVD A) Cover 1. Korekara da! (これからだ!)
2. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ)
3. Korekara da! (これからだ!) (Instrumental)
4. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (Instrumental)
DVD:
1. Korekara da! (これからだ!) (PV)

28/3/2018 Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD+DVD B)
Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD+DVD B) Cover 1. Korekara da! (これからだ!)
2. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ)
3. Korekara da! (これからだ!) (Instrumental)
4. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (Instrumental)
DVD:
1. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (PV)

28/3/2018 Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD+DVD SP Edition)
Korekara da! (これからだ!) / Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (CD+DVD SP Edition) Cover 1. Korekara da! (これからだ!)
2. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ)
3. Korekara da! (これからだ!) (Instrumental)
4. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (Instrumental)
DVD:
1. Korekara da! (これからだ!) (PV Dance Shot Ver.)
2. Ashita Tenki ni Naare (明日テンキになあれ) (PV Dance Shot Ver.)

17/7/2018 Hyokkori Hyoutanjima (ひょっこりひょうたん島) (Kobushi Factory & Tsubaki Factory) (Digital)
Hyokkori Hyoutanjima (ひょっこりひょうたん島) (Kobushi Factory & Tsubaki Factory) (Digital) Cover 1. Hyokkori Hyoutanjima (ひょっこりひょうたん島)
2. Hyokkori Hyoutanjima (ひょっこりひょうたん島) (Instrumental)

8/8/2018 Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD A)
Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD A) Cover 1. Kitto Watashi wa (きっと私は)
2. Naseba Naru (ナセバナル)
3. Kitto Watashi wa (きっと私は) (Instrumental)
4. Naseba Naru (ナセバナル) (Instrumental)

8/8/2018 Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD B)
Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD B) Cover 1. Kitto Watashi wa (きっと私は)
2. Naseba Naru (ナセバナル)
3. Kitto Watashi wa (きっと私は) (Instrumental)
4. Naseba Naru (ナセバナル) (Instrumental)

8/8/2018 Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD+DVD A)
Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD+DVD A) Cover 1. Kitto Watashi wa (きっと私は)
2. Naseba Naru (ナセバナル)
3. Kitto Watashi wa (きっと私は) (Instrumental)
4. Naseba Naru (ナセバナル) (Instrumental)
DVD:
1. Kitto Watashi wa (きっと私は) (MV)

8/8/2018 Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD+DVD B)
Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD+DVD B) Cover 1. Kitto Watashi wa (きっと私は)
2. Naseba Naru (ナセバナル)
3. Kitto Watashi wa (きっと私は) (Instrumental)
4. Naseba Naru (ナセバナル) (Instrumental)
DVD:
1. Naseba Naru (ナセバナル) (MV)

8/8/2018 Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD+DVD SP Edition)
Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル) (CD+DVD SP Edition) Cover 1. Kitto Watashi wa (きっと私は)
2. Naseba Naru (ナセバナル)
3. Kitto Watashi wa (きっと私は) (Instrumental)
4. Naseba Naru (ナセバナル) (Instrumental)
DVD:
1. Kitto Watashi wa (きっと私は) (MV Dance Shot Ver.)
2. Naseba Naru (ナセバナル) (MV Dance Shot Ver.)

24/4/2019 Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD A)
Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD A) Cover 1. Oh No Ounou (Oh No 懊悩)
2. Haru Urara (ハルウララ)
3. Nen ni wa Nen (念には念) (Acapella Ver.)
4. Oh No Ounou (Oh No 懊悩) (Instrumental)
5. Haru Urara (ハルウララ) (Instrumental)

24/4/2019 Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD B)
Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD B) Cover 1. Oh No Ounou (Oh No 懊悩)
2. Haru Urara (ハルウララ)
3. Nen ni wa Nen (念には念) (Acapella Ver.)
4. Oh No Ounou (Oh No 懊悩) (Instrumental)
5. Haru Urara (ハルウララ) (Instrumental)

24/4/2019 Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD+DVD A)
Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD+DVD A) Cover 1. Oh No Ounou (Oh No 懊悩)
2. Haru Urara (ハルウララ)
3. Nen ni wa Nen (念には念) (Acapella Ver.)
4. Oh No Ounou (Oh No 懊悩) (Instrumental)
5. Haru Urara (ハルウララ) (Instrumental)
DVD:
1. Oh No Ounou (Oh No 懊悩) (MV)

24/4/2019 Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD+DVD B)
Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD+DVD B) Cover 1. Oh No Ounou (Oh No 懊悩)
2. Haru Urara (ハルウララ)
3. Nen ni wa Nen (念には念) (Acapella Ver.)
4. Oh No Ounou (Oh No 懊悩) (Instrumental)
5. Haru Urara (ハルウララ) (Instrumental)
DVD:
1. Haru Urara (ハルウララ) (MV)

24/4/2019 Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD+DVD SP Edition)
Oh No Ounou (Oh No 懊悩) / Haru Urara (ハルウララ) (CD+DVD SP Edition) Cover 1. Oh No Ounou (Oh No 懊悩)
2. Haru Urara (ハルウララ)
3. Nen ni wa Nen (念には念) (Acapella Ver.)
4. Oh No Ounou (Oh No 懊悩) (Instrumental)
5. Haru Urara (ハルウララ) (Instrumental)
DVD:
1. Oh No Ounou (Oh No 懊悩) (MV Dance Shot Ver.)
2. Haru Urara (ハルウララ) (MV Dance Shot Ver.)

4/3/2020 Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD A)
Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD A) Cover 1. Seishun no Hana (青春の花)
2. Start Line (スタートライン)
3. Seishun no Hana (青春の花) (Instrumental)
4. Start Line (スタートライン) (Instrumental)

4/3/2020 Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD B)
Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD B) Cover 1. Seishun no Hana (青春の花)
2. Start Line (スタートライン)
3. Seishun no Hana (青春の花) (Instrumental)
4. Start Line (スタートライン) (Instrumental)

4/3/2020 Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD+DVD A)
Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD+DVD A) Cover 1. Seishun no Hana (青春の花)
2. Start Line (スタートライン)
3. Seishun no Hana (青春の花) (Instrumental)
4. Start Line (スタートライン) (Instrumental)
DVD:
1. Seishun no Hana (青春の花) (MV)
2. Seishun no Hana (青春の花) (MV Close-up Ver.)

4/3/2020 Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD+DVD B)
Seishun no Hana (青春の花) / Start Line (スタートライン) (CD+DVD B) Cover 1. Seishun no Hana (青春の花)
2. Start Line (スタートライン)
3. Seishun no Hana (青春の花) (Instrumental)
4. Start Line (スタートライン) (Instrumental)
DVD:
1. Start Line (スタートライン) (MV)
2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (チョット愚直に!猪突猛進) (Acapella Ver.)
3. Nen ni wa Nen (念には念) (Nen Iri Ver.) (Acapella Ver.)
4. GO TO THE TOP!! (Acapella Ver.)
5. LOVE Machine (LOVEマシーン) (Acapella Ver.)