Lustknot.: Membri


yuki
Profilo di yuki

Cantante

Shino
Profilo di Shino

Chitarrista

takuya
Profilo di takuya

Chitarrista

satoshi
Profilo di satoshi

Bassista

Ex Membri:

Yuu-ya
Profilo di Yuu-ya

Batterista

sakuto
Profilo di sakuto

Batterista