FOLLOW US


PassCode: Membri


Nao Minami
Profilo di Nao Minami

Cantante

Yuna Imada
Profilo di Yuna Imada

Cantante

Hinako Ogami
Profilo di Hinako Ogami

Cantante

Ex Membri:

Saki Sakurai
Profilo di Saki Sakurai

Cantante

Kyoko Kazuki
Profilo di Kyoko Kazuki

Cantante