FOLLOW US


sokoninaru: Single

16/3/2018 Tenohira de Odoru (掌で踊る) (Digital)
Tenohira de Odoru (掌で踊る) (Digital) Cover 1. Tenohira de Odoru (掌で踊る)

28/2/2019 Gou ni Moyu (業に燃ゆ) (Digital)
Gou ni Moyu (業に燃ゆ) (Digital) Cover 1. Gou ni Moyu (業に燃ゆ)

27/09/2018 re:program
re:program Cover 1. re:program
2. tragic antinomy
3. re:program -demo-