FOLLOW US


Tsubaki Factory: Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル)

Artista:

Tsubaki Factory

Titolo:

Kitto Watashi wa (きっと私は) / Naseba Naru (ナセバナル)

Versione:

CD B

Data uscita:

8 Agosto 2018

Tracklist:

1. Kitto Watashi wa (きっと私は)

2. Naseba Naru (ナセバナル)

3. Kitto Watashi wa (きっと私は) (Instrumental)

4. Naseba Naru (ナセバナル) (Instrumental)