FOLLOW US


Wagakki Band: Album

17/11/2013 Joshou. (序章.)
Joshou. (序章.) Cover 1. Tengaku (天樂)
2. Tsuki Kage Mai Ka (月・影・舞・華)
3. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
4. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
5. Senbonzakura (千本桜)

23/4/2014 VOCALO Zanmai (ボカロ三昧) (CD)
VOCALO Zanmai (ボカロ三昧) (CD) Cover 1. Tengoku (天樂)
2. Setsuna Trip (セツナトリップ)
3. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
4. Kagerou Days (カゲロウデイズ)
5. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
6. Iroha Uta (いろは唄)
7. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
8. Tsuki Kage Mai Ka (月・影・舞・華)
9. Episode.0
10. Shinkai Shoujo (深海少女)
11. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
12. Senbonzakura (千本桜)

23/4/2014 VOCALO Zanmai (ボカロ三昧) (CD+DVD)
VOCALO Zanmai (ボカロ三昧) (CD+DVD) Cover 1. Tengoku (天樂)
2. Setsuna Trip (セツナトリップ)
3. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
4. Kagerou Days (カゲロウデイズ)
5. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
6. Iroha Uta (いろは唄)
7. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
8. Tsuki Kage Mai Ka (月・影・舞・華)
9. Episode.0
10. Shinkai Shoujo (深海少女)
11. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
12. Senbonzakura (千本桜)
DVD:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (PV)
2. Tengoku (天樂) (PV)
3. Senbonzakura (千本桜) (PV)
4. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (Making of)
5. Tengoku (天樂) (Making of)
6. Senbonzakura (千本桜) (Making of)

23/4/2014 VOCALO Zanmai (ボカロ三昧) (CD+blu-ray)
VOCALO Zanmai (ボカロ三昧) (CD+blu-ray) Cover 1. Tengoku (天樂)
2. Setsuna Trip (セツナトリップ)
3. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
4. Kagerou Days (カゲロウデイズ)
5. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
6. Iroha Uta (いろは唄)
7. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
8. Tsuki Kage Mai Ka (月・影・舞・華)
9. Episode.0
10. Shinkai Shoujo (深海少女)
11. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
12. Senbonzakura (千本桜)
blu-ray:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (PV)
2. Tengoku (天樂) (PV)
3. Senbonzakura (千本桜) (PV)
4. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (Making of)
5. Tengoku (天樂) (Making of)
6. Senbonzakura (千本桜) (Making of)

2/9/2015 Yasouemaki (八奏絵巻) (CD Limited Edition)
Yasouemaki (八奏絵巻) (CD Limited Edition) Cover 1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
2. Hoshizukiyo (星月夜)
3. Perfect Blue
4. Tsuioku (追憶)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
7. Hanabi (華火)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
10. Hakuhan (白斑)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)
13. Senbonzakura (千本桜)
14. Hana Furumai (華振舞)
15. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (First Press Only)

2/9/2015 Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+DVD A)
Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+DVD A) Cover 1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
2. Hoshizukiyo (星月夜)
3. Perfect Blue
4. Tsuioku (追憶)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
7. Hanabi (華火)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
10. Hakuhan (白斑)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)
13. Senbonzakura (千本桜)
14. Hana Furumai (華振舞)
15. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (First Press Only)
DVD:
1. Senbonzakura (千本桜) (PV)
2. Hanabi (華火) (PV)
3. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
4. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
5. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
6. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
7. Hangeki no Ha (反撃の刃) (Making of)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (Making of)

2/9/2015 Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+BD A)
Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+BD A) Cover 1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
2. Hoshizukiyo (星月夜)
3. Perfect Blue
4. Tsuioku (追憶)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
7. Hanabi (華火)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
10. Hakuhan (白斑)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)
13. Senbonzakura (千本桜)
14. Hana Furumai (華振舞)
15. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (First Press Only)
blu-ray:
1. Senbonzakura (千本桜) (PV)
2. Hanabi (華火) (PV)
3. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
4. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
5. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
6. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
7. Hangeki no Ha (反撃の刃) (Making of)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (Making of)

2/9/2015 Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+DVD B)
Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+DVD B) Cover 1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
2. Hoshizukiyo (星月夜)
3. Perfect Blue
4. Tsuioku (追憶)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
7. Hanabi (華火)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
10. Hakuhan (白斑)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)
13. Senbonzakura (千本桜)
14. Hana Furumai (華振舞)
15. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (First Press Only)
DVD -live-:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Hanabi (華火)
3. Hoshizukiyo (星月夜)
4. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
5. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
6. Koto Solo (箏Solo)
7. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
8. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
9. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
10. Setsuna Trip (セツナトリップ)
11. Tengoku (天樂)
12. Senbonzakura (千本桜)
13. Children Record (チルドレンレコード)

2/9/2015 Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+BD B)
Yasouemaki (八奏絵巻) (CD+BD B) Cover 1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
2. Hoshizukiyo (星月夜)
3. Perfect Blue
4. Tsuioku (追憶)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
7. Hanabi (華火)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
10. Hakuhan (白斑)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)
13. Senbonzakura (千本桜)
14. Hana Furumai (華振舞)
15. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (First Press Only)
blu-ray -live-:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Hanabi (華火)
3. Hoshizukiyo (星月夜)
4. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
5. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
6. Koto Solo (箏Solo)
7. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
8. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
9. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
10. Setsuna Trip (セツナトリップ)
11. Tengoku (天樂)
12. Senbonzakura (千本桜)
13. Children Record (チルドレンレコード)

2/9/2015 Yasouemaki (八奏絵巻) (USB+CD+2DVD+BD BOX)
Yasouemaki (八奏絵巻) (USB+CD+2DVD+BD BOX) Cover USB:
1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
2. Hoshizukiyo (星月夜)
3. Perfect Blue
4. Tsuioku (追憶)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
7. Hanabi (華火)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
10. Hakuhan (白斑)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)
13. Senbonzakura (千本桜)
14. Hana Furumai (華振舞)
15. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
CD:
1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
2. Hoshizukiyo (星月夜)
3. Perfect Blue
4. Tsuioku (追憶)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
7. Hanabi (華火)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
10. Hakuhan (白斑)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)
13. Senbonzakura (千本桜)
14. Hana Furumai (華振舞)
15. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
DVD 1 -PV-:
1. Senbonzakura (千本桜) (PV)
2. Hanabi (華火) (PV)
3. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
4. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
5. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
6. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
7. Hangeki no Ha (反撃の刃) (Making of)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (Making of)
DVD 2 -live-:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Hanabi (華火)
3. Hoshizukiyo (星月夜)
4. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
5. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
6. Koto Solo (箏Solo)
7. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
8. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
9. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
10. Setsuna Trip (セツナトリップ)
11. Tengoku (天樂)
12. Senbonzakura (千本桜)
13. Children Record (チルドレンレコード)
blu-ray:
1. Senbonzakura (千本桜) (PV)
2. Hanabi (華火) (PV)
3. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
4. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
5. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
6. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
7. Hangeki no Ha (反撃の刃) (Making of)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (Making of)
- Live:
9. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
10. Hanabi (華火)
11. Hoshizukiyo (星月夜)
12. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
13. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
14. Koto Solo (箏Solo)
15. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)
16. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
17. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
18. Setsuna Trip (セツナトリップ)
19. Tengoku (天樂)
20. Senbonzakura (千本桜)
21. Children Record (チルドレンレコード)

25/1/2017 WagakkiBand 1st US Tour Shougeki -DEEP IMPACT-
WagakkiBand 1st US Tour Shougeki -DEEP IMPACT-  Cover 1. Rinne Tenshou (輪廻転生)
2. Strong Fate
3. Tengaku (天楽)
4. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie -戦乙女-)
5. Hanabi (華火)
6. Hangeki no Ha (反撃の刃)
7. Shigin -Ebisu Komo Kimi wo Hironu- (詩吟-胡隠君を尋ぬ-)
8. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)
9. Homura (焔)
10. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)
11. Homura (焔)
12. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
13. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
14. Hoshizukiyo (星月夜)
15. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
16. Kishikaisei (起死回生)
17. Senbonzakura (千本桜)

22/3/2017 Shikisai (四季彩-shikisai-) (CD)
Shikisai (四季彩-shikisai-) Cover 1. Kishikaisei (起死回生)
2. Howling
3. Strong Fate
4. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
5. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
6. Hotarubi (蛍火)
7. Watashi Shijou Shugi (ワタシ・至上主義)
8. Mochizuki (望月)
9. Okinotayuu (オキノタユウ)
10. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
11. MOON SHINE
12. Ukiyo heavy life (浮世heavy life)
13. Tori no You ni (鳥のように)
14. Sora no Kiwami e (空の極みへ)
15. CLEAN
16. Ryuusei (流星)
17. Children Record (チルドレンレコード) (Bonus Track)

22/3/2017 Shikisai (四季彩-shikisai-) (CD+DVD PV Edition)
Shikisai (四季彩-shikisai-) Cover 1. Kishikaisei (起死回生)
2. Howling
3. Strong Fate
4. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
5. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
6. Hotarubi (蛍火)
7. Watashi Shijou Shugi (ワタシ・至上主義)
8. Mochizuki (望月)
9. Okinotayuu (オキノタユウ)
10. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
11. MOON SHINE
12. Ukiyo heavy life (浮世heavy life)
13. Tori no You ni (鳥のように)
14. Sora no Kiwami e (空の極みへ)
15. CLEAN
16. Ryuusei (流星)
17. Children Record (チルドレンレコード) (Bonus Track)
DVD:
1. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
2. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
3. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
4. Strong Fate (PV)
5. Kishikaisei (起死回生) (PV)
6. Okinotayuu (オキノタユウ) (Making of)
7. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (Making of)

22/3/2017 Shikisai (四季彩-shikisai-) (CD+BD PV Edition)
Shikisai (四季彩-shikisai-) Cover 1. Kishikaisei (起死回生)
2. Howling
3. Strong Fate
4. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
5. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
6. Hotarubi (蛍火)
7. Watashi Shijou Shugi (ワタシ・至上主義)
8. Mochizuki (望月)
9. Okinotayuu (オキノタユウ)
10. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
11. MOON SHINE
12. Ukiyo heavy life (浮世heavy life)
13. Tori no You ni (鳥のように)
14. Sora no Kiwami e (空の極みへ)
15. CLEAN
16. Ryuusei (流星)
17. Children Record (チルドレンレコード) (Bonus Track)
blu-ray:
1. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
2. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
3. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
4. Strong Fate (PV)
5. Kishikaisei (起死回生) (PV)
6. Okinotayuu (オキノタユウ) (Making of)
7. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (Making of)

22/3/2017 Shikisai (四季彩-shikisai-) (CD+DVD Live Edition)
Shikisai (四季彩-shikisai-) Cover 1. Kishikaisei (起死回生)
2. Howling
3. Strong Fate
4. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
5. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
6. Hotarubi (蛍火)
7. Watashi Shijou Shugi (ワタシ・至上主義)
8. Mochizuki (望月)
9. Okinotayuu (オキノタユウ)
10. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
11. MOON SHINE
12. Ukiyo heavy life (浮世heavy life)
13. Tori no You ni (鳥のように)
14. Sora no Kiwami e (空の極みへ)
15. CLEAN
16. Ryuusei (流星)
17. Children Record (チルドレンレコード) (Bonus Track)
DVD:
- "Nikkou Toushougu 400th Anniversary Oneman Live" (2016.6.25~26) (「日光東照宮御鎮座四百年記念 単独公演」(2016年6月25日・26日))
1. Overture -Ten no Taiju (Overture -天ノ大樹-)
2. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
3. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
4. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
5. Shigin -Ebisu Komo Kimi wo Hironu- (詩吟-胡隠君を尋ぬ-)
6. Kishikaisei (起死回生)
7. Toono Monogatari Yon Yon (遠野物語四四)
8. Tsuioku (追憶)
9. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
10. Hoshizukiyo (星月夜)
11. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
12. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
13. Senbonzakura (千本桜)

22/3/2017 Shikisai (四季彩-shikisai-) (CD+BD Live Edition)
Shikisai (四季彩-shikisai-) Cover 1. Kishikaisei (起死回生)
2. Howling
3. Strong Fate
4. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
5. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
6. Hotarubi (蛍火)
7. Watashi Shijou Shugi (ワタシ・至上主義)
8. Mochizuki (望月)
9. Okinotayuu (オキノタユウ)
10. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
11. MOON SHINE
12. Ukiyo heavy life (浮世heavy life)
13. Tori no You ni (鳥のように)
14. Sora no Kiwami e (空の極みへ)
15. CLEAN
16. Ryuusei (流星)
17. Children Record (チルドレンレコード) (Bonus Track)
blu-ray:
- "Nikkou Toushougu 400th Anniversary Oneman Live" (2016.6.25~26) (「日光東照宮御鎮座四百年記念 単独公演」(2016年6月25日・26日))
1. Overture -Ten no Taiju (Overture -天ノ大樹-)
2. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
3. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
4. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
5. Shigin -Ebisu Komo Kimi wo Hironu- (詩吟-胡隠君を尋ぬ-)
6. Kishikaisei (起死回生)
7. Toono Monogatari Yon Yon (遠野物語四四)
8. Tsuioku (追憶)
9. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
10. Hoshizukiyo (星月夜)
11. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
12. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
13. Senbonzakura (千本桜)

22/3/2017 Shikisai (四季彩-shikisai-) (2CD+2DVD+BD mu-mo Edition)
Shikisai (四季彩-shikisai-) Cover * CD 1:
1. Kishikaisei (起死回生)
2. Howling
3. Strong Fate
4. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
5. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
6. Hotarubi (蛍火)
7. Watashi Shijou Shugi (ワタシ・至上主義)
8. Mochizuki (望月)
9. Okinotayuu (オキノタユウ)
10. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
11. MOON SHINE
12. Ukiyo heavy life (浮世heavy life)
13. Tori no You ni (鳥のように)
14. Sora no Kiwami e (空の極みへ)
15. CLEAN
16. Ryuusei (流星)
17. Children Record (チルドレンレコード) (Bonus Track)
CD 2:
1. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)(Instrumental)
2. Hoshizukiyo (星月夜)(Instrumental)
3. Perfect Blue(Instrumental)
4. Tsuioku (追憶)(Instrumental)
5. Hagane -HAGANE- (鋼-HAGANE-)(Instrumental)
6. Fuurin no Utautai (風鈴の唄うたい)(Instrumental)
7. Hanabi (華火)(Instrumental)
8. Kyoushuu no Sora (郷愁の空)(Instrumental)
9. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)(Instrumental)
10. Hakuhan (白斑)(Instrumental)
11. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)(Instrumental)
12. Hangeki no Ha (反撃の刃)(Instrumental)
13. Senbonzakura (千本桜)(Instrumental)
14. Hana Furumai (華振舞)(Instrumental)
DVD 1:
1. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
2. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
3. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
4. Strong Fate (PV)
5. Kishikaisei (起死回生) (PV)
6. Okinotayuu (オキノタユウ) (Making of)
7. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (Making of)
DVD 2:
- "Nikkou Toushougu 400th Anniversary Oneman Live" (2016.6.25~26) (「日光東照宮御鎮座四百年記念 単独公演」(2016年6月25日・26日))
1. Overture -Ten no Taiju (Overture -天ノ大樹-)
2. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
3. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
4. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
5. Shigin -Ebisu Komo Kimi wo Hironu- (詩吟-胡隠君を尋ぬ-)
6. Kishikaisei (起死回生)
7. Toono Monogatari Yon Yon (遠野物語四四)
8. Tsuioku (追憶)
9. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
10. Hoshizukiyo (星月夜)
11. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
12. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
13. Senbonzakura (千本桜)
blu-ray 1:
1. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
2. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
3. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
4. Strong Fate (PV)
5. Kishikaisei (起死回生) (PV)
6. Okinotayuu (オキノタユウ) (Making of)
7. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (Making of)
- "Nikkou Toushougu 400th Anniversary Oneman Live" (2016.6.25~26) (「日光東照宮御鎮座四百年記念 単独公演」(2016年6月25日・26日))
8. Overture -Ten no Taiju (Overture -天ノ大樹-)
9. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
10. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
11. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
12. Shigin -Ebisu Komo Kimi wo Hironu- (詩吟-胡隠君を尋ぬ-)
13. Kishikaisei (起死回生)
14. Toono Monogatari Yon Yon (遠野物語四四)
15. Tsuioku (追憶)
16. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
17. Hoshizukiyo (星月夜)
18. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
19. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
20. Senbonzakura (千本桜)

29/11/2017 Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD)
Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD) Cover 1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengoku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Hanabi (華火)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
10. Strong Fate
11. Kishikaisei (起死回生)
12. Okinotayuu (オキノタユウ)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
15. Hana Ichi Monme (花一匁)
16. Hakushu Kassai (拍手喝采)
17. Synchronicity (シンクロニシティ)
18. Dong Feng Po (東風破) (Japanese Version) (Bonus Track)

29/11/2017 Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+2DVD Live)
Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+2DVD Live) Cover 1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengoku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Hanabi (華火)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
10. Strong Fate
11. Kishikaisei (起死回生)
12. Okinotayuu (オキノタユウ)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
15. Hana Ichi Monme (花一匁)
16. Hakushu Kassai (拍手喝采)
17. Synchronicity (シンクロニシティ)
DVD 1-2:
1. Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Aya -Shiki no Irodori- (Live Video 2017/7/21 Tokyo International Forum Performance)

29/11/2017 Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+BD Live)
Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+2BD Live) Cover 1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengoku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Hanabi (華火)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
10. Strong Fate
11. Kishikaisei (起死回生)
12. Okinotayuu (オキノタユウ)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
15. Hana Ichi Monme (花一匁)
16. Hakushu Kassai (拍手喝采)
17. Synchronicity (シンクロニシティ)
blu-ray:
1. Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Aya -Shiki no Irodori- (Live Video 2017/7/21 Tokyo International Forum Performance)

29/11/2017 Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+2DVD PV)
Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+2DVD PV) Cover 1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengoku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Hanabi (華火)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
10. Strong Fate
11. Kishikaisei (起死回生)
12. Okinotayuu (オキノタユウ)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
15. Hana Ichi Monme (花一匁)
16. Hakushu Kassai (拍手喝采)
17. Synchronicity (シンクロニシティ)
DVD 1-2:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (PV)
2. Tengoku (天樂) (PV)
3. Senbonzakura (千本桜) (PV)
4. Hanabi (華火) (PV)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
10. Strong Fate (PV)
11. Kishikaisei (起死回生) (PV)
12. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (PV)
15. CLEAN (PV)
16. Synchronicity (シンクロニシティ) (PV)

29/11/2017 Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+BD PV)
Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+BD PV) Cover 1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengoku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Hanabi (華火)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
10. Strong Fate
11. Kishikaisei (起死回生)
12. Okinotayuu (オキノタユウ)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
15. Hana Ichi Monme (花一匁)
16. Hakushu Kassai (拍手喝采)
17. Synchronicity (シンクロニシティ)
blu-ray:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (PV)
2. Tengoku (天樂) (PV)
3. Senbonzakura (千本桜) (PV)
4. Hanabi (華火) (PV)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
10. Strong Fate (PV)
11. Kishikaisei (起死回生) (PV)
12. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (PV)
15. CLEAN (PV)
16. Synchronicity (シンクロニシティ) (PV)

29/11/2017 Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+6DVD+3BD mu-mo Limited Edition)
Kiseki BEST COLLECTION+ (軌跡 BEST COLLECTION+) (CD+6DVD+3BD mu-mo Limited Edition) Cover CD:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengoku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Hanabi (華火)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
10. Strong Fate
11. Kishikaisei (起死回生)
12. Okinotayuu (オキノタユウ)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
15. Hana Ichi Monme (花一匁)
16. Hakushu Kassai (拍手喝采)
17. Synchronicity (シンクロニシティ)
DVD 1-2:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (PV)
2. Tengoku (天樂) (PV)
3. Senbonzakura (千本桜) (PV)
4. Hanabi (華火) (PV)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
10. Strong Fate (PV)
11. Kishikaisei (起死回生) (PV)
12. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (PV)
15. CLEAN (PV)
16. Synchronicity (シンクロニシティ) (PV)
DVD 3-4:
1. Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Aya -Shiki no Irodori- (Live Video 2017/7/21 Tokyo International Forum Performance)
DVD 5-6:
1. Wagakki Band Heian Jinguu Tandoku Hounou Live in Wagakki Summit 2017 (Live Video)
blu-ray 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (PV)
2. Tengoku (天樂) (PV)
3. Senbonzakura (千本桜) (PV)
4. Hanabi (華火) (PV)
5. Ikusa -ikusa- (戦-ikusa-) (PV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (PV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (PV)
8. Hangeki no Ha (反撃の刃) (PV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (PV)
10. Strong Fate (PV)
11. Kishikaisei (起死回生) (PV)
12. Okinotayuu (オキノタユウ) (PV)
13. Yukiyo Mai Chire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (PV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (PV)
15. CLEAN (PV)
16. Synchronicity (シンクロニシティ) (PV)
blu-ray 2:
1. Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Aya -Shiki no Irodori- (Live Video 2017/7/21 Tokyo International Forum Performance)
blu-ray 3:
1. Wagakki Band Heian Jinguu Tandoku Hounou Live in Wagakki Summit 2017 (Live Video)

25/4/2018 Oto no E (オトノエ) (CD)
Oto no E (オトノエ) Cover 1. Sasameyuki (細雪)
2. "Hakanaku mo Utsukushii no Wa" (「儚くも美しいのは」)
3. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
4. Kimigainai Gai (君がいない街)
5. World domination
6. Doppo (独歩)
7. Shizumanai Taiyou (沈まない太陽)
8. Paradigm Shift (パラダイムシフト)
9. Kazetachinu (風立ちぬ)
10. Guren (紅蓮)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Tenjou no Kanata (天上ノ彼方)
13. Okinotayuu (オキノタユウ) -Live ver.-(from Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live&Orchestra~ in Osaka Hall)

25/4/2018 Oto no E (オトノエ) (CD+DVD A)
Oto no E (オトノエ) Cover 1. Sasameyuki (細雪)
2. "Hakanaku mo Utsukushii no Wa" (「儚くも美しいのは」)
3. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
4. Kimigainai Gai (君がいない街)
5. World domination
6. Doppo (独歩)
7. Shizumanai Taiyou (沈まない太陽)
8. Paradigm Shift (パラダイムシフト)
9. Kazetachinu (風立ちぬ)
10. Guren (紅蓮)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Tenjou no Kanata (天上ノ彼方)
DVD:
1. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (PV)
2. Sasameyuki (細雪) (PV)
3. Sasameyuki (細雪) for Piano and Symphonic Orchestra (PV)
4. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (PV)
5. Sasameyuki (細雪) (Making of)
6. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (Making of)

25/4/2018 Oto no E (オトノエ) (CD+DVD B)
Oto no E (オトノエ) Cover 1. Sasameyuki (細雪)
2. "Hakanaku mo Utsukushii no Wa" (「儚くも美しいのは」)
3. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
4. Kimigainai Gai (君がいない街)
5. World domination
6. Doppo (独歩)
7. Shizumanai Taiyou (沈まない太陽)
8. Paradigm Shift (パラダイムシフト)
9. Kazetachinu (風立ちぬ)
10. Guren (紅蓮)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Tenjou no Kanata (天上ノ彼方)
DVD:
1. Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live&Orchestra~ in Osaka Hall 2nd Part (Wagakki Band×The WGB Symphonic Orchestra)
2. Off Shot

25/4/2018 Oto no E (オトノエ) (CD+BD A)
Oto no E (オトノエ) Cover 1. Sasameyuki (細雪)
2. "Hakanaku mo Utsukushii no Wa" (「儚くも美しいのは」)
3. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
4. Kimigainai Gai (君がいない街)
5. World domination
6. Doppo (独歩)
7. Shizumanai Taiyou (沈まない太陽)
8. Paradigm Shift (パラダイムシフト)
9. Kazetachinu (風立ちぬ)
10. Guren (紅蓮)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Tenjou no Kanata (天上ノ彼方)
blu-ray:
1. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (PV)
2. Sasameyuki (細雪) (PV)
3. Sasameyuki (細雪) for Piano and Symphonic Orchestra (PV)
4. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (PV)
5. Sasameyuki (細雪) (Making of)
6. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (Making of)

25/4/2018 Oto no E (オトノエ) (CD+BD B)
Oto no E (オトノエ) Cover 1. Sasameyuki (細雪)
2. "Hakanaku mo Utsukushii no Wa" (「儚くも美しいのは」)
3. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
4. Kimigainai Gai (君がいない街)
5. World domination
6. Doppo (独歩)
7. Shizumanai Taiyou (沈まない太陽)
8. Paradigm Shift (パラダイムシフト)
9. Kazetachinu (風立ちぬ)
10. Guren (紅蓮)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Tenjou no Kanata (天上ノ彼方)
blu-ray:
1. Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live&Orchestra~ in Osaka Hall 2nd Part (Wagakki Band×The WGB Symphonic Orchestra)
2. Off Shot

25/4/2018 Oto no E (オトノエ) (CD+2DVD+2BD mu-mo Edition)
Oto no E (オトノエ) Cover 1. Sasameyuki (細雪)
2. "Hakanaku mo Utsukushii no Wa" (「儚くも美しいのは」)
3. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
4. Kimigainai Gai (君がいない街)
5. World domination
6. Doppo (独歩)
7. Shizumanai Taiyou (沈まない太陽)
8. Paradigm Shift (パラダイムシフト)
9. Kazetachinu (風立ちぬ)
10. Guren (紅蓮)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Tenjou no Kanata (天上ノ彼方)
13. Okinotayuu (オキノタユウ) -Live ver.-(from Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live&Orchestra~ in Osaka Hall)
DVD 1:
1. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (PV)
2. Sasameyuki (細雪) (PV)
3. Sasameyuki (細雪) for Piano and Symphonic Orchestra (PV)
4. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (PV)
5. Sasameyuki (細雪) (Making of)
6. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (Making of)
DVD 2:
1. Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live&Orchestra~ in Osaka Hall 2nd Part (Wagakki Band×The WGB Symphonic Orchestra)
2. Off Shot
blu-ray 1:
1. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (PV)
2. Sasameyuki (細雪) (PV)
3. Sasameyuki (細雪) for Piano and Symphonic Orchestra (PV)
4. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (PV)
5. Sasameyuki (細雪) (Making of)
6. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (Making of)
blu-ray 2:
1. Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live&Orchestra~ in Osaka Hall 2nd Part (Wagakki Band×The WGB Symphonic Orchestra)
2. Off Shot

3/9/2018 "Wagakki Band TOUR 2018 Oto no Kairou -oto no kairou-」SET LIST (「和楽器バンド TOUR 2018 音ノ回廊 -oto no kairou-」SET LIST) (Digital)
"Wagakki Band TOUR 2018 Oto no Kairou -oto no kairou-」SET LIST (「和楽器バンド TOUR 2018 音ノ回廊 -oto no kairou-」SET LIST) (Digital) Cover 1. Sasameyuki (細雪)
2. Guren (紅蓮)
3. Shizumanai Taiyou (沈まない太陽)
4. World domination
5. Synchronicity (シンクロニシティ)
6. "Hakanaku mo Utsukushii no Wa" (「儚くも美しいのは」)
7. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
8. Doppo (独歩)
9. Setsuna Trip (セツナトリップ)
10. Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール)
11. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
12. Tsuki Kage Mai Ka (月・影・舞・華)
13. Iroha Uta (いろは唄)
14. Senbonzakura (千本桜)
15. Hana ni Nare! (花になれ!)
16. Tenjou no Kanata (天上ノ彼方)
17. Okinotayuu (オキノタユウ)
18. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)

25/3/2020 Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD)
Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD) Cover CD 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengaku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
5. Hanabi (華火)
6. ikusa (戦-ikusa-)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
12. Strong Fate

25/3/2020 Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+DVD MV)
Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+DVD MV) Cover CD 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengaku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
5. Hanabi (華火)
6. ikusa (戦-ikusa-)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
12. Strong Fate
CD 2:
1. Kishikaisei (起死回生)
2. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
3. Oki no Tayuu (オキノタユウ)
4. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
5. Children Record (チルドレンレコード)
6. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
7. Soko ni Aru Kamo Shiranai... (そこにあるかもしれない…)
8. Synchronicity (シンクロニシティ)
9. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
10. Sasameyuki (細雪)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。)
DVD:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (MV)
2. Tengaku (天樂) (MV)
3. Senbonzakura (千本桜) (MV)
4. Hanabi (華火) (MV)
5. ikusa (戦-ikusa-) (MV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (MV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (MV)
8. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (MV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (MV)
10. Strong Fate (MV)
11. Kishikaisei (起死回生) (MV)
12. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (MV)
13. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (MV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (MV)
15. Synchronicity (シンクロニシティ) (MV)
16. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (MV)
17. Sasameyuki (細雪) (MV)
18. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守歌) (MV)
19. Sasameyuki (細雪)-New Version- (MV)
20. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (MV)

25/3/2020 Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+BD MV)
Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+BD MV) Cover CD 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengaku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
5. Hanabi (華火)
6. ikusa (戦-ikusa-)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
12. Strong Fate
CD 2:
1. Kishikaisei (起死回生)
2. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
3. Oki no Tayuu (オキノタユウ)
4. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
5. Children Record (チルドレンレコード)
6. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
7. Soko ni Aru Kamo Shiranai... (そこにあるかもしれない…)
8. Synchronicity (シンクロニシティ)
9. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
10. Sasameyuki (細雪)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。)
DVD:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (MV)
2. Tengaku (天樂) (MV)
3. Senbonzakura (千本桜) (MV)
4. Hanabi (華火) (MV)
5. ikusa (戦-ikusa-) (MV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (MV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (MV)
8. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (MV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (MV)
10. Strong Fate (MV)
11. Kishikaisei (起死回生) (MV)
12. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (MV)
13. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (MV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (MV)
15. Synchronicity (シンクロニシティ) (MV)
16. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (MV)
17. Sasameyuki (細雪) (MV)
18. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守歌) (MV)
19. Sasameyuki (細雪)-New Version- (MV)
20. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (MV)

25/3/2020 Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+DVD LIVE)
Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+DVD LIVE) Cover CD 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengaku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
5. Hanabi (華火)
6. ikusa (戦-ikusa-)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
12. Strong Fate
CD 2:
1. Kishikaisei (起死回生)
2. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
3. Oki no Tayuu (オキノタユウ)
4. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
5. Children Record (チルドレンレコード)
6. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
7. Soko ni Aru Kamo Shiranai... (そこにあるかもしれない…)
8. Synchronicity (シンクロニシティ)
9. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
10. Sasameyuki (細雪)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。)
DVD:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (2014.8.27 "VOCALO Zanmai Dai Ensoukai PREMIUM ENCORE" Akasaka BLITZ)
2. Tengaku (天樂) (2014.1.31 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2014 ~Wagakki×Band Gassen~" Shibuya club asia)
3. Senbonzakura (千本桜) (2017.8.6 "Heian Jinguu Tandoku Hounou Live in Wagakki Summit 2017" Heian Jinguu)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
5. Hanabi (華火) (2015.1.7 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2015" Shibuya Koukaidou)
6. Ikusa (戦-ikusa-) (2016.7.14 "1st US Tour Shougeki -DEEP IMPACT-" House Of Blues : San Diego)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (2017.12.03 "Wagakki Band Kiseki BEST COLLECTION+ Special Live at Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan" Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (2015.10.11 "Wagakki Band 1st JAPAN Tour 2015" Hibiya Yagai Ongakudou)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (2016.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2016 Nippon Budokan -Akatsuki no Utage-" Nippon Budokan)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (2016.5.13 "Wagakki Band JAPAN TOUR 2016 Kenran Wasou Enbukai" Zepp Divercity Tokyo)
12. Strong Fate (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
13. Kishikaisei (起死回生) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
14. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ) (2016.6.26 "JTB presents Nikkou Toushouguu wo Chinza Yonhyaku Nen Kinen Wagakki Band Tandoku Kouen" Gojuunotou Zen Tokusetsu Kaijou)
15. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (2018.02.18 "Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live & Orchestra~ in Osakajou Hall" Osakajou Hall)
16. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
17. Children Record (チルドレンレコード) (2015.5.10 "Wagakki Band Taipei Dai Kai ~PREMIUM ENCORE~" ATT Show Box)
18. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (2017.7.21 "Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Irodori -Shiki no Irodori-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
19. Synchronicity (シンクロニシティ) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
20. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (2018.7.16 "Wagakki Band TOUR 2018 Oto no Kairou -oto no kairou-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
21. Sasameyuki (細雪) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
22. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (2018.09.15 "Dai 36-kai Seikaiisan Gekijou ~Munakata Taisha~ Wagakki Band Tandoku wo Hounou Live" Seikaiisan Munakata Taisha・Kigan Tonomae Tokusetsu Butai)
23. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)

25/3/2020 Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+BD LIVE)
Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (2CD+BD LIVE) Cover CD 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengaku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
5. Hanabi (華火)
6. ikusa (戦-ikusa-)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
12. Strong Fate
CD 2:
1. Kishikaisei (起死回生)
2. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
3. Oki no Tayuu (オキノタユウ)
4. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
5. Children Record (チルドレンレコード)
6. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
7. Soko ni Aru Kamo Shiranai... (そこにあるかもしれない…)
8. Synchronicity (シンクロニシティ)
9. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
10. Sasameyuki (細雪)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。)
blu-ray:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (2014.8.27 "VOCALO Zanmai Dai Ensoukai PREMIUM ENCORE" Akasaka BLITZ)
2. Tengaku (天樂) (2014.1.31 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2014 ~Wagakki×Band Gassen~" Shibuya club asia)
3. Senbonzakura (千本桜) (2017.8.6 "Heian Jinguu Tandoku Hounou Live in Wagakki Summit 2017" Heian Jinguu)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
5. Hanabi (華火) (2015.1.7 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2015" Shibuya Koukaidou)
6. Ikusa (戦-ikusa-) (2016.7.14 "1st US Tour Shougeki -DEEP IMPACT-" House Of Blues : San Diego)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (2017.12.03 "Wagakki Band Kiseki BEST COLLECTION+ Special Live at Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan" Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (2015.10.11 "Wagakki Band 1st JAPAN Tour 2015" Hibiya Yagai Ongakudou)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (2016.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2016 Nippon Budokan -Akatsuki no Utage-" Nippon Budokan)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (2016.5.13 "Wagakki Band JAPAN TOUR 2016 Kenran Wasou Enbukai" Zepp Divercity Tokyo)
12. Strong Fate (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
13. Kishikaisei (起死回生) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
14. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ) (2016.6.26 "JTB presents Nikkou Toushouguu wo Chinza Yonhyaku Nen Kinen Wagakki Band Tandoku Kouen" Gojuunotou Zen Tokusetsu Kaijou)
15. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (2018.02.18 "Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live & Orchestra~ in Osakajou Hall" Osakajou Hall)
16. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
17. Children Record (チルドレンレコード) (2015.5.10 "Wagakki Band Taipei Dai Kai ~PREMIUM ENCORE~" ATT Show Box)
18. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (2017.7.21 "Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Irodori -Shiki no Irodori-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
19. Synchronicity (シンクロニシティ) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
20. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (2018.7.16 "Wagakki Band TOUR 2018 Oto no Kairou -oto no kairou-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
21. Sasameyuki (細雪) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
22. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (2018.09.15 "Dai 36-kai Seikaiisan Gekijou ~Munakata Taisha~ Wagakki Band Tandoku wo Hounou Live" Seikaiisan Munakata Taisha・Kigan Tonomae Tokusetsu Butai)
23. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)

25/3/2020 Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (3CD+2DVD+2BD mu-mo edition)
Kiseki BEST COLLECTION II (軌跡 BEST COLLECTION II) (3CD+2DVD+2BD mu-mo edition) Cover CD 1:
- Mini Album: Joshou。(序章。)
1. Tengaku (天樂)
2. Tsuki Kage Mai Ka (月・影・舞・華)
3. Nijiiro Chouchou (虹色蝶々)
4. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
5. Senbonzakura (千本桜)
CD 2:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語)
2. Tengaku (天樂)
3. Senbonzakura (千本桜)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
5. Hanabi (華火)
6. ikusa (戦-ikusa-)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-)
12. Strong Fate
CD 2:
1. Kishikaisei (起死回生)
2. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ)
3. Oki no Tayuu (オキノタユウ)
4. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて)
5. Children Record (チルドレンレコード)
6. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
7. Soko ni Aru Kamo Shiranai... (そこにあるかもしれない…)
8. Synchronicity (シンクロニシティ)
9. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
10. Sasameyuki (細雪)
11. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
12. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。)
DVD 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (MV)
2. Tengaku (天樂) (MV)
3. Senbonzakura (千本桜) (MV)
4. Hanabi (華火) (MV)
5. ikusa (戦-ikusa-) (MV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (MV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (MV)
8. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (MV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (MV)
10. Strong Fate (MV)
11. Kishikaisei (起死回生) (MV)
12. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (MV)
13. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (MV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (MV)
15. Synchronicity (シンクロニシティ) (MV)
16. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (MV)
17. Sasameyuki (細雪) (MV)
18. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守歌) (MV)
19. Sasameyuki (細雪)-New Version- (MV)
20. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (MV)
DVD 2:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (2014.8.27 "VOCALO Zanmai Dai Ensoukai PREMIUM ENCORE" Akasaka BLITZ)
2. Tengaku (天樂) (2014.1.31 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2014 ~Wagakki×Band Gassen~" Shibuya club asia)
3. Senbonzakura (千本桜) (2017.8.6 "Heian Jinguu Tandoku Hounou Live in Wagakki Summit 2017" Heian Jinguu)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
5. Hanabi (華火) (2015.1.7 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2015" Shibuya Koukaidou)
6. Ikusa (戦-ikusa-) (2016.7.14 "1st US Tour Shougeki -DEEP IMPACT-" House Of Blues : San Diego)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (2017.12.03 "Wagakki Band Kiseki BEST COLLECTION+ Special Live at Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan" Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (2015.10.11 "Wagakki Band 1st JAPAN Tour 2015" Hibiya Yagai Ongakudou)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (2016.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2016 Nippon Budokan -Akatsuki no Utage-" Nippon Budokan)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (2016.5.13 "Wagakki Band JAPAN TOUR 2016 Kenran Wasou Enbukai" Zepp Divercity Tokyo)
12. Strong Fate (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
13. Kishikaisei (起死回生) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
14. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ) (2016.6.26 "JTB presents Nikkou Toushouguu wo Chinza Yonhyaku Nen Kinen Wagakki Band Tandoku Kouen" Gojuunotou Zen Tokusetsu Kaijou)
15. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (2018.02.18 "Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live & Orchestra~ in Osakajou Hall" Osakajou Hall)
16. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
17. Children Record (チルドレンレコード) (2015.5.10 "Wagakki Band Taipei Dai Kai ~PREMIUM ENCORE~" ATT Show Box)
18. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (2017.7.21 "Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Irodori -Shiki no Irodori-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
19. Synchronicity (シンクロニシティ) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
20. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (2018.7.16 "Wagakki Band TOUR 2018 Oto no Kairou -oto no kairou-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
21. Sasameyuki (細雪) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
22. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (2018.09.15 "Dai 36-kai Seikaiisan Gekijou ~Munakata Taisha~ Wagakki Band Tandoku wo Hounou Live" Seikaiisan Munakata Taisha・Kigan Tonomae Tokusetsu Butai)
23. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
DVD 1:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (MV)
2. Tengaku (天樂) (MV)
3. Senbonzakura (千本桜) (MV)
4. Hanabi (華火) (MV)
5. ikusa (戦-ikusa-) (MV)
6. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (MV)
7. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (MV)
8. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (MV)
9. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (MV)
10. Strong Fate (MV)
11. Kishikaisei (起死回生) (MV)
12. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (MV)
13. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (MV)
14. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (MV)
15. Synchronicity (シンクロニシティ) (MV)
16. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (MV)
17. Sasameyuki (細雪) (MV)
18. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守歌) (MV)
19. Sasameyuki (細雪)-New Version- (MV)
20. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (MV)
blu-ray 2:
1. Roku Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) (2014.8.27 "VOCALO Zanmai Dai Ensoukai PREMIUM ENCORE" Akasaka BLITZ)
2. Tengaku (天樂) (2014.1.31 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2014 ~Wagakki×Band Gassen~" Shibuya club asia)
3. Senbonzakura (千本桜) (2017.8.6 "Heian Jinguu Tandoku Hounou Live in Wagakki Summit 2017" Heian Jinguu)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
5. Hanabi (華火) (2015.1.7 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2015" Shibuya Koukaidou)
6. Ikusa (戦-ikusa-) (2016.7.14 "1st US Tour Shougeki -DEEP IMPACT-" House Of Blues : San Diego)
7. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
8. Akatsuki no Ito (暁ノ糸) (2017.12.03 "Wagakki Band Kiseki BEST COLLECTION+ Special Live at Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan" Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan)
9. Hangeki no Yaiba (反撃の刃) (2015.10.11 "Wagakki Band 1st JAPAN Tour 2015" Hibiya Yagai Ongakudou)
10. Chikyuu Saigo no Kokuhaku wo (地球最後の告白を) (2016.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2016 Nippon Budokan -Akatsuki no Utage-" Nippon Budokan)
11. Valkyrie -Senotome- (Valkyrie-戦乙女-) (2016.5.13 "Wagakki Band JAPAN TOUR 2016 Kenran Wasou Enbukai" Zepp Divercity Tokyo)
12. Strong Fate (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
13. Kishikaisei (起死回生) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
14. Mi・Ra・I (ミ・ラ・イ) (2016.6.26 "JTB presents Nikkou Toushouguu wo Chinza Yonhyaku Nen Kinen Wagakki Band Tandoku Kouen" Gojuunotou Zen Tokusetsu Kaijou)
15. Oki no Tayuu (オキノタユウ) (2018.02.18 "Wagakki Band Premium Symphonic Night ~Live & Orchestra~ in Osakajou Hall" Osakajou Hall)
16. Yuki yo Maichire Sochira ni Mukete (雪よ舞い散れ其方に向けて) (2017.02.18 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2017 Tokyo Taiikukan Sakura no Utage" Tokyo Taiikukan)
17. Children Record (チルドレンレコード) (2015.5.10 "Wagakki Band Taipei Dai Kai ~PREMIUM ENCORE~" ATT Show Box)
18. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論) (2017.7.21 "Wagakki Band HALL TOUR 2017 Shiki no Irodori -Shiki no Irodori-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
19. Synchronicity (シンクロニシティ) (2018.1.27 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2018 Yokohama Arena ~Ashita e no Koukai~" Yokohama Arena)
20. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし) (2018.7.16 "Wagakki Band TOUR 2018 Oto no Kairou -oto no kairou-" Tokyo Kokusai Forum Hall A)
21. Sasameyuki (細雪) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)
22. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄) (2018.09.15 "Dai 36-kai Seikaiisan Gekijou ~Munakata Taisha~ Wagakki Band Tandoku wo Hounou Live" Seikaiisan Munakata Taisha・Kigan Tonomae Tokusetsu Butai)
23. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。) (2019.1.6 "Wagakki Band Dai Shinnenkai 2019 Saitama Super Arena 2days ~Ryuuguu no Tobira~" Saitama Super Arena)

4/12/2019 REACT (CD)
REACT Cover 1. Break Out
2. Ignite
3. IZANA
4. Joukei Effect (情景エフェクター)
5. Break Out (Instrumental)
6. Ignite (Instrumental)
7. IZANA (Instrumental)
8. Joukei Effect (情景エフェクター) (Instrumental)

4/12/2019 REACT (CD+PHOTOBOOK)
REACT (CD+PHOTOBOOK) Cover 1. Break Out
2. Ignite
3. IZANA
4. Joukei Effect (情景エフェクター)

4/12/2019 REACT (CD+DVD)
REACT (CD+DVD) Cover 1. Break Out
2. Ignite
3. IZANA
4. Joukei Effect (情景エフェクター)
DVD:
1. Behind The Scenes of REACT ~Recording Documentary~
2. Ignite (MV)
3. Ignite (Making of)

14/10/2020 TOKYO SINGING (2CD)
TOKYO SINGING Cover CD 1:
1. Calling
2. Ignite
3. reload dead
4. Ikitoshi Ikeru Hana (生きとしいける花)
5. Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE
6. Guernica (ゲルニカ)
7. Tokyo Sensation
8. Origamiism (オリガミイズム)
9. Atena no Nai Tegami (宛名のない手紙)
10. Nichirin (日輪)
11. Eclipse
12. Singin' for...
CD 2:
1. Calling (Instrumental)
2. Ignite (Instrumental)
3. reload dead (Instrumental)
4. Ikitoshi Ikeru Hana (生きとしいける花) (Instrumental)
5. Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE (Instrumental)
6. Guernica (ゲルニカ) (Instrumental)
7. Tokyo Sensation (Instrumental)
8. Origamiism (オリガミイズム) (Instrumental)
9. Atena no Nai Tegami (宛名のない手紙) (Instrumental)
10. Nichirin (日輪) (Instrumental)
11. Eclipse (Instrumental)
12. Singin' for... (Instrumental)

14/10/2020 TOKYO SINGING (CD+BOOK)
TOKYO SINGING Cover 1. Calling
2. Ignite
3. reload dead
4. Ikitoshi Ikeru Hana (生きとしいける花)
5. Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE
6. Guernica (ゲルニカ)
7. Tokyo Sensation
8. Origamiism (オリガミイズム)
9. Atena no Nai Tegami (宛名のない手紙)
10. Nichirin (日輪)
11. Eclipse
12. Singin' for...

14/10/2020 TOKYO SINGING (CD+DVD)
TOKYO SINGING Cover 1. Calling
2. Ignite
3. reload dead
4. Ikitoshi Ikeru Hana (生きとしいける花)
5. Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE
6. Guernica (ゲルニカ)
7. Tokyo Sensation
8. Origamiism (オリガミイズム)
9. Atena no Nai Tegami (宛名のない手紙)
10. Nichirin (日輪)
11. Eclipse
12. Singin' for...
DVD:
- Premium Symphonic Night Vol.2 ~Live & Orchestra~ in Osakajou Hall:
1. Overture
2. Oki no Tayuu (オキノタユウ)
3. Sasameyuki (細雪)
4. Hakanaku mo Utsukushii no wa (儚くも美しいのは)
5. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
6. Doppo (独歩)
7. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
8. Hana Ichi Monme (花一匁)
9. Ignite
10. ikusa (戦-ikusa-)
11. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
12. Hotarubi (蛍火)
13. Bring Me To Life with Amy Lee of EVANESCENCE
14. Senbonzakura (千本桜) with Amy Lee of EVANESCENCE
- Encore:
15. IZANA
16. Ryuusei (流星)

14/10/2020 TOKYO SINGING (CD+BD)
TOKYO SINGING Cover 1. Calling
2. Ignite
3. reload dead
4. Ikitoshi Ikeru Hana (生きとしいける花)
5. Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE
6. Guernica (ゲルニカ)
7. Tokyo Sensation
8. Origamiism (オリガミイズム)
9. Atena no Nai Tegami (宛名のない手紙)
10. Nichirin (日輪)
11. Eclipse
12. Singin' for...
blu-ray:
- Premium Symphonic Night Vol.2 ~Live & Orchestra~ in Osakajou Hall:
1. Overture
2. Oki no Tayuu (オキノタユウ)
3. Sasameyuki (細雪)
4. Hakanaku mo Utsukushii no wa (儚くも美しいのは)
5. Sabaku no Komoriuta (砂漠の子守唄)
6. Doppo (独歩)
7. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
8. Hana Ichi Monme (花一匁)
9. Ignite
10. ikusa (戦-ikusa-)
11. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
12. Hotarubi (蛍火)
13. Bring Me To Life with Amy Lee of EVANESCENCE
14. Senbonzakura (千本桜) with Amy Lee of EVANESCENCE
- Encore:
15. IZANA
16. Ryuusei (流星)

14/10/2020 TOKYO SINGING (CD+BD Shin Yaeryuu Edition)
TOKYO SINGING Cover CD 1:
1. Calling
2. Ignite
3. reload dead
4. Ikitoshi Ikeru Hana (生きとしいける花)
5. Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE
6. Guernica (ゲルニカ)
7. Tokyo Sensation
8. Origamiism (オリガミイズム)
9. Atena no Nai Tegami (宛名のない手紙)
10. Nichirin (日輪)
11. Eclipse
12. Singin' for...
blu-ray:
- Wagakki Band Japan Tour 2019 REACT-Shin Shou- FINAL:
1. Overture~ReAct~
2. Ame Nochi Kanjouron (雨のち感情論)
3. Tengaku (天樂)
4. Yoshiwara Lament (吉原ラメント)
5. Kagerou (蜉蝣)
6. Strong Fate
7. Sasameyuki (細雪)
8. Kyouka Suigetsu (鏡花水月)
9. Tsuki ni Sakebu Yoru (月に叫ぶ夜)
10. Nadeshiko Sakura (なでしこ桜)
11. Synchronicity (シンクロニシティ)
12. Kyokugen Souda (極限双打)
13. Yuki Kageboushi (雪影ぼうし)
14. Akatsuki no Ito (暁ノ糸)
15. Appare ga Seigi. (あっぱれが正義。)
- Encore:
16. Ignite
17. Senbonzakura (千本桜)