FOLLOW US


alan: Lán Sè ~Love Moon Light~ (蘭色 ~Love Moon Light~)

Lán Sè ~Love Moon Light~ (蘭色 ~Love Moon Light~)  Photo

Cronologia

JAPAN PREMIUM BEST & MORE
2011
Lán Sè ~Love Moon Light~ (蘭色 ~Love Moon Light~)
2010
Dawa Zhoima
2011

Altre edizioni

(CD+DVD) (CD+DVD Limited Edition)

Artista:

alan

Titolo:

Lán Sè ~Love Moon Light~ (蘭色 ~Love Moon Light~)

Versione:

CD+DVD

Data uscita:

16 Aprile 2010

Tracklist:

1. Wŏ De Yuè Guāng (我的月光)

2. Xuàn Yǐng ~Sharp Light~ (炫影~Sharp Light~)

3. Yŏu ME Jiù Hǎo (有ME就好)

4. Luò Dān De Chìbǎng (落單的翅膀)

5. Nobody knows but me

6. my life

7. Xuàn Yǐng ~Sharp Light~ (炫影) (piano only version)

DVD:

1. Wŏ De Yuè Guāng (我的月光) (PV)

2. Luò Dān De Chìbǎng (落單的翅膀) (PV)

3. my life (PV)

4. Xuàn Yǐng ~Sharp Light~ (炫影~Sharp Light~) (PV) (Short Version)