FOLLOW US


alan: Xīn De Dōng Fāng (心的東方)

Artista:

alan

Titolo:

Xīn De Dōng Fāng (心的東方)

Versione:

CD+DVD

Data uscita:

10 Luglio 2009

Codice disco:

AACCD70005D

Tracklist:

1. Tiān Nǚ (天女)

2. Aì Kàn Dé Jiàn (愛看得見)

3. Feī Xíng Zhì (飛行誌)

4. Xì Jié (細節)

5. Jiā Yoú! Nǐ Yoǔ ME! (加油! 你有ME!) (feat. Wei Chen)

6. Sān Shēng Shí Sān Shēng Lù (三生世 三生路)

7. Míng Rì Zàn Gē (明日讚歌)

8. Xīn.Zhàn ~RED CLIFF~ (心•战~RED CLIFF~)

9. Chì Bì ~Dà Jiāng Dōng Qù~ (赤壁 ~大江東去~)

10. Sign

11. Aì Jiù Shì Shoǔ (愛就是手) (Bonus Track)

DVD:

1. Aì Kàn Dé Jiàn (愛看得見) (PV)

2. Míng Rì Zàn Gē (明日讚歌) (PV)

3. Feī Xíng Zhì (飛行誌) (PV)

4. Jiā Yoú! Nǐ Yoǔ ME! (加油! 你有ME!) (feat. Wei Chen) (PV)

5. Xīn.Zhàn ~RED CLIFF~ (心•战~RED CLIFF~) (PV)

6. Chì Bì ~Dà Jiāng Dōng Qù~ (赤壁 ~大江東去~) (PV)

Compra su:

YesAsia - CDJapan - AmazonJP