FOLLOW US


alan: Yù Jiàn Ālán (遇见阿兰)

Cover del album 'Yù Jiàn Ālán (遇见阿兰) ()' di alan

Cronologia

Shēng Shēng Zuì Rú Lán (声声醉如兰)
2005
Yù Jiàn Ālán (遇见阿兰)
2006
JAPAN PREMIUM BEST & MORE
2011

Altre edizioni

(CD) (Regular) (CD+DVD)

Artista:

alan

Titolo:

Yù Jiàn Ālán (遇见阿兰)

Data uscita:

17 Luglio 2006

Tracklist:

1. Tóng Huà (童话)

2. Zuì Qīng Fēng (醉清风)

3. Bō Lí Beī (玻璃杯)

4. Nǐ Daò Dǐ Aì Sheí (你到底爱谁)

5. Zhī Zǐ Huā Kaī (栀子花开)

6. Rěn Bú Zhù Yǎn Leì (忍不住眼泪)

7. Yù Jiàn (遇见)

8. Yǐ Beì Zǐ De Gū Dān (一辈子的孤单)

9. Níng Xià (宁夏)

10. Beì Fēng Chuǐ Guò De Xià Tiān (被风吹过的夏天)

11. Chì Bǎng (翅膀)

12. Zuì Làng Màn De Shì (最浪漫的事)

13. Shí Nián (十年)

14. Gardenia In Blossom