FOLLOW US


°C-ute: Aitai Aitai Aitai na (PV)

Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku
Ai tte Motto Zanshin


Watch on Youtube


Per la prima volta in: