FOLLOW US


FictionJunction YUUKA: DVD

21/10/2009 FictionJunction YUUKA ~Yuki Kajiura LIVE vol.#4 PART 1~
FictionJunction YUUKA ~Yuki Kajiura LIVE vol.#4 PART 1~ Cover 1. circus
2. aikoi
3. Silly-Go-Round
4. MC#1
5. Honoo no Tobira (焔の扉)
6. Yorokobi (よろこび)
7. nostalgia
8. Kouya Ruten (荒野流転)
9. MC#2
10. Piano (ピアノ)
11. Akatsuki no Kuruma (暁の車)
12. cazador del amor
13. Kioku no Mori (記憶の森)
14. nowhere
15. MC#3
16. Yakusoku (約束)
17. angel gate
18. nostalgia (PV)