FOLLOW US


FictionJunction YUUKA: Single

8/5/2004 Hitomi no Kakera (瞳の欠片)
 Hitomi no Kakera (瞳の欠片) Cover 1. Hitomi no Kakera (瞳の欠片)
2. nowhere
3. Hitomi no Kakera (瞳の欠片) (Instrumental)
4. nowhere (Instrumental)

7/7/2004 inside your heart
 inside your heart Cover 1. inside your heart
2. I'm here
3. inside your heart (Instrumental)
4. I'm here (Instrumental)

22/9/2004 Akatsuki no Kuruma (暁の車)
 Akatsuki no Kuruma (暁の車) Cover 1. Akatsuki no Kuruma (暁の車)
2. Akatsuki no Kuruma (暁の車) ~piano version
3. Akatsuki no Kuruma (暁の車) ~acoustic version
4. Akatsuki no Kuruma (暁の車) ~without vocal

22/9/2005 Honoo no Tobira (焔の扉)
 Honoo no Tobira (焔の扉) Cover 1. Honoo no Tobira (焔の扉)
2. Honoo no Tobira (焔の扉) ~hearty edition
3. Honoo no Tobira (焔の扉) ~instrumental edition
4. Honoo no Tobira (焔の扉) (Original Karaoke)

10/5/2006 Silly-Go-Round
 Silly-Go-Round Cover 1. Silly-Go-Round
2. angel gate
3. Silly-Go-Round (Instrumental)
4. angel gate (Instrumental)

22/11/2006 Kouya Ruten (荒野流転)
 Kouya Ruten (荒野流転) Cover 1. Kouya Ruten (荒野流転)
2. blessing
3. Kouya Ruten (荒野流転) (Instrumental)
4. blessing (Instrumental)

18/4/2007 romanesque
romanesque Cover 1. romanesque
2. Yakusoku (約束)
3. romanesque (Instrumental)
4. Yakusoku (約束) (Instrumental)

8/5/2013 Akatsuki no Kuruma (暁の車) (Reissue)
Akatsuki no Kuruma (暁の車) (Reissue) Cover 1. Akatsuki no Kuruma (暁の車)
2. Akatsuki no Kuruma (暁の車) ~piano version
3. Akatsuki no Kuruma (暁の車) ~acoustic version
4. Akatsuki no Kuruma (暁の車) ~without vocal

8/5/2013 Honoo no Tobira (焔の扉) (Reissue)
Honoo no Tobira (焔の扉) (Reissue) Cover 1. Honoo no Tobira (焔の扉)
2. Honoo no Tobira (焔の扉) ~hearty edition
3. Honoo no Tobira (焔の扉) ~instrumental edition
4. Honoo no Tobira (焔の扉) (Original Karaoke)

2/2/2020 Honoo no Tobira (焔の扉) (Digital)
Honoo no Tobira (焔の扉) (Digital) Cover 1. Honoo no Tobira (焔の扉)

2/2/2020 Akatsuki no Kuruma (暁の車) (Digital)
Akatsuki no Kuruma (暁の車) (Digital) Cover 1. Akatsuki no Kuruma (暁の車)

Altri:

19/9/2012 Akatsuki no Kuruma ~ReTracks (第二弾 暁の車 〜ReTracks) / Mizu no Akashi ~ReTracks (水の証 〜ReTracks)
Akatsuki no Kuruma ~ReTracks (第二弾 暁の車 〜ReTracks) / Mizu no Akashi ~ReTracks (水の証 〜ReTracks) Cover 1. Akatsuki no Kuruma ~ReTracks (第二弾 暁の車 〜ReTracks) / FictionJunction YUUKA
2. Mizu no Akashi ~ReTracks (水の証 〜ReTracks) / Lacus Clyne (Rie Tanaka)
3. Akatsuki no Kuruma ~ReTracks (第二弾 暁の車 〜ReTracks) (Instrumental)
4. Mizu no Akashi ~ReTracks (水の証 〜ReTracks) (Instrumental)