FOLLOW US


JUDY AND MARY: Membri


Yuki Isoya
Profilo di Yuki Isoya

Cantante

Takuya Asanuma
Profilo di Takuya Asanuma

Chitarrista

Kohta Igarashi
Profilo di Kohta Igarashi

Batterista

Ex Membri:

Taiji Fujimoto
Profilo di Taiji Fujimoto

Chitarrista