FOLLOW US


Kaoru to Tomoki, Tama ni Mukku.: Membri


Mana Ashida
Profilo di Mana Ashida

Cantante

Fuku Suzuki
Profilo di Fuku Suzuki

Cantante

Mukku
Profilo di Mukku

Indefinito