FOLLOW US


Kiryu: Membri


Mitsuki Sakai
Profilo di Mitsuki Sakai

Chitarrista

Takemasa Kujo
Profilo di Takemasa Kujo

Chitarrista

Junji Tokai
Profilo di Junji Tokai

Batterista