FOLLOW US


Mr.Children: Membri


Kazutoshi Sakurai
Profilo di Kazutoshi Sakurai

Cantante e compositore

Kenichi Tahara
Profilo di Kenichi Tahara

Chitarrista

Hideya Suzuki
Profilo di Hideya Suzuki

Batterista