Sendai Kamotsu: KURIHARA

Sendai Kamotsu Photo
Programming

Vero Nome:

?


Data di Nascita:

?


Luogo di Nascita:

?


Gruppo Sanguigno:

?


Altezza:

1,80m


Peso:

100kg


Band:

Sendai Kamotsu (2002-)